Vidensbasen

Ventilation

Der etableres altid luftindtag ved tagfod og luftudtag ved rygning. Ventilationsåbninger fordeles jævnt over den flade, der skal ventileres. Ventilering kan ikke ske gennem skumbølgeklodser.

Ventilationsåbningernes samlede areal skal, ifølge SBI-anvisningerne nr. 253 og 224 være mindst 1/500 af det samlede bebyggede areal.

Få mere information om ventilation i denne PDF