Vidensbasen

Let eller tungt tag

Når du skal renovere dit tag, er selve tagkonstruktionen en vigtig faktor - specielt hvis du overvejer at bruge et nyt tagmateriale.

Tagkonstruktionen er typisk dimensioneret til enten tungt eller let tag. Forskellen på et tungt og et let tag er tagbelægningens vægt. Et let tag vejer 25 kg/m2 eller derunder, f.eks. et bølge- eller skifereternittag. 

Spær og bjælker skal være kraftigere og stærkere, hvis de skal bære en tung tagbelægning; typisk tegl og betontagsten. I visse tilfælde skal væggene også forstærkes for at kunne optage den forøgede vægt fra taget. 

Hvis du ønsker at skifte fra let tag til tungt tag, anbefales det at kontakte en uvildig byggeteknisk rådgiver, f.eks. en ingeniør, som vil kunne beregne, om huset kan bære et tungt tag.