Vidensbasen

Ventileret facade

Med Cembrits facadeplader får du ikke kun personlighed og kvalitet til din facade. Vores facadeplader egner sig perfekt til en ventileret let facadekonstruktion. Den ventilerede facadekonstruktion, der bidrager til at mindske temperaturudsving og fugtophobning i væggen i årets løb.

Sol og varme ventileres væk fra facaden og isoleringen bag facadepladerne mindsker varmetab ved lave temperaturer i de kolde måneder samt mindsker varmeophobning på varme sommerdage. Dertil forebygger den naturlige luftgennemgang I konstruktionen risikoen for kondensering.

Den ventilerede facade har mange fordele heriblandt:

  • Effektiv beskyttelse af konstruktionen mod vejrpåvirkninger
  • Bortledelse af regnvand
  • Lette facader muliggør energirigtige løsninger
  • Tyndere vægkonstruktioner der optager mindre at bygningens omfang

Facadeplader giver mange designmuligheder – de kan kombineres med andre byggematerialer, og de kan monteres enten med åbne vandrette fuger, eller med profiler i matchende farver mellem pladerne, hvilket kan opfylde forskellige tekniske specifikationer, og giver hvert sit udtryk til facadens design.

Mix af materialer er en stor trend i dansk byggeri. Der er mange muligheder for at skabe et moderne og individuelt udtryk til dit byggeri ved at kombinere fibercement med andre byggematerialer. Kombineres fibercementplader med træ eller en pudset væg opnås nemt et elegant og tidsløst udtryk.