Vidensbasen

Illustrationer til vedligeholdelse af
Cembrit facader

En Cembrit facadebeklædning behøver normalt ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke, egenskaber og funktion. Påvirkninger fra omgivelserne, fx fra plantevækst, træer, buske mv. kan imidlertid have indflydelse på facadens udseende og funktion.