Vidensbasen

Minimalt spild

Gennem årene har Cembrit formået at reducere mængden af affaldsprodukter væsentligt, og vi fortsætter med at lede efter muligheder for genanvendelse i værdikæden.

Genbrug af fibercementrester
Hvor muligt, recirkuleres fibercementrester fra produktionen tilbage i processen for at undgå unødvendigt spild. 

Minimalt vandforbrug i et lukket system
Vand er en af de mest anvendte ressourcer i produktioner verden over, og Cembrit har gennem en årrække satset markant på en målrettet, bæredygtig produktionsstrategi med det formål at nedbringe vandforbruget til et minimum. 

Vi har fokus på at reducere vandforbruget i produktionen bl.a. via cirkulation af procesvand i lukkede systemer og flere fabrikker har eget rensningsanlæg, hvor det vand, som udledes til det offentlige kloaksystem, indeholder et mininum af sundhedsskadelige partikler eller andre restprodukter fra produktionen.