Vidensbasen

Bæredygtigt byggeri

Miljøet og den grønne tankegang vinder stadig større indpas i vores samfund, og der bliver løbende gjort mere for at gøre byggerier miljøvenlige og energibesparende. I den forbindelse er bæredygtigt byggeri en vigtig faktor. 

Bæredygtigt byggeri defineres ved, at der tages særlige hensyn til miljøet og husets indvirkning på miljøet i hele boligens levetid.

Når man skal undersøge, om et byggeri er bæredygtigt, skal man se på hele processen fra vugge til grav; dvs. under opførelse, efter opførelse og ved nedrivning.

Hvis du bygger bæredygtigt, skal du benytte miljøvenlige materialer og energibesparende metoder (fremstilling, transport, mv.). Desuden skal selve byggeriet tænkes energibesparende og CO2 besparende i form af f.eks. udnyttelse af alternative energikilder som solenergi. Materialerne skal så vidt muligt være genanvendelige for at skåne miljøet.

Fordele ved bæredygtigt byggeri

Der er mange økonomiske fordele ved at bygge bæredygtigt. Ved energibesparende byggerier sparer du i længden på f.eks. opvarmning med alternative opvarmningsmuligheder og forbedret isolering. Desuden er miljøvenlige materialer ofte nemme at vedligeholde og reparere.

Som en vigtig faktor for dig er bæredygtigt byggeri med til at nedbringe risiko for astma og allergi på grund af et bedre indeklima.

Renovering og bæredygtighed

Når du skifter tag, kan det derfor både være en økonomisk og sundhedsmæssig fordel at tænke miljøvenlige og bæredygtige materialer med ind i planlægningen af tagrenoveringen.

Et eksempel på miljøvenlige materialer er fibercementprodukter, der er fremstillet af miljøvenlige råstoffer, som giver et godt indeklima og er genanvendelige.

Det vil desuden være en god ide at overveje efterisolering eller forbedret ventilation, når du er i gang med et tagskifte. Dette kan også være en økonomisk fordel, da der på visse tidspunkter kan søges om midler til energibesparende renoveringer.

 

Læs også mere om vores arbejde med bæredygtighed her