Guide til og vedligeholdelse af din Cembrit Facade

En Cembrit facadebeklædning behøver stort set ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke, egenskaber og funktion. Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. fra tilstødende plantevækst, træer, buske mv. kan imidlertid have indflydelse på facadens udseende og funktion, hvorfor et årligt eftersyn kan være en rigtig god idé. Et eftersyn af facadens omgivelser, ventilationsåbninger, samlinger og fastgørelse sikrer Cembrits
facadeplader en lang levetid.

Læs mere om vedligeholdense af Cembrit Facade i PDF'en "Guide til din nye facade"