Cembrit BIM modeller

For at sikre at hele byggeprocessen - fra projekteringsfase til udførelse - gøres så effektiv som muligt for alle parter tilbyder Cembrit BIM modeller på hele facadesortimentet.

Det dynamiske BIM giver det optimale grundlag for beregningsarbejdet, og den enkle brug af de digitale objekter sikrer samtidig ensartethed og minimerer risikoen for fejl fra kundens såvel som fra Cembrits side.

Når du downloader Cembrit BIM modeller, får du automatisk adgang til alle aktuelle tekniske data.   

Du kan downloade Cembrits BIM modeller her