UNDERSØGELSE: Dumpekarakter til delvist dækkende garantier

1.000 danskere: I en omfattende undersøgelse har Jysk Analyse netop spurgt flere end 1.000 danskere om deres kendskab og holdning til garanti på byggematerialer. Langt størstedelen af danskerne tilskriver garantien stor betydning for valg af byggematerialer, og det er ikke længden på garantiperioden, der er det vigtigste for danskerne. Det er derimod, at garantien dækker alle omkostninger i forbindelse med udskiftning af materialer samt, at garantien følger ejendommen frem for køber.

Jysk Analyse har på vegne af den danske byggematerialeleverandør Cembrit undersøgt danskernes kendskab og holdning til garanti på byggematerialer, og undersøgelsen bekræfter først og fremmest, at garanti er vigtig. Hele 81 procent af de flere end 1.000 adspurgte danskere tilskriver nemlig garantien stor eller afgørende betydning for deres valg af byggematerialer. Men i modsætning til det umiddelbart forventelige er det ikke længden på garantien, der ligger danskernes mest på sinde. Det gør derimod en række andre kvaliteter, og herunder hvorvidt garantien dækker alle omkostninger i forbindelse med udskiftning af materialer samt, om garantien følger ejendommen frem for køber.

Ifølge salgsdirektør i Cembrit Karsten Østergaard Larsen er der flere umiddelbare overraskelser i undersøgelsen, men han glæder sig over, at danskerne lægger vægt på andet og mere end bare garantiens længde, som ikke nødvendigvis er så afgørende.

- Hele 86 procent af de adspurgte svarer, at det har stor eller afgørende betydning, at garantien også dækker de omkostninger, der er forbundet med at nedtage og bortskaffe defekte materialer samt omkostninger til montering af nye materialer. Det er dermed den vigtigste kvalitet, mens garantiens længde faktisk kommer ind på en sidsteplads, understreger Karsten Østergaard Larsen og tilføjer:

- Lige efter garantiens dækningsgrad er det vigtigste for danskerne, muligheden for at få rådgivning hos producenten af byggematerialerne. Og endelig er det tredjevigtigste ifølge danskerne, at garantien følger ejendommen frem for køber, og det giver rigtig god mening, fordi det i tilfælde af en handel med ejendommen er en stor fordel, at garantien netop følger ejendommen.

71 procent foretrækker kortere garantiperiode

I Jysk Analyses undersøgelse bliver respondenterne konfronteret med et såkaldt dilemmaspørgsmål. Her skal respondenterne vælge imellem enten et nyt tag med 15 års garanti og fuld dækning i hele perioden eller et nyt tag med 20 års garanti, hvor omkostninger til nedtagning af det gamle tag og montering af det nye ikke er dækket af garantien. Her svarer 71 procent af de godt 1.000 adspurgte danskere, at de foretrækker løsningen med 15 år, mens kun 14 procent foretrækker løsningen med 20 år.

- Opfordringen fra danskerne kan næsten ikke blive mere tydelig. De gider ikke lange garantiperioder, hvis der kun er tale om en delvis dækning, hvor man som forbruger alligevel skal bruge tid og penge på at få udskiftningen af et defekt produkt på plads, påpeger Karsten Østergaard Larsen og fortsætter:

- I Cembrit tilbyder vi en garanti, der på mange måder passer godt med det, som danskerne lægger vægt på, men undersøgelsen er samtidig en vigtig påmindelse om, at vi skal blive meget bedre til at fortælle om det, så danskerne kan træffe deres beslutning om køb på et oplyst grundlag.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Nedenfor fremgår udvalgte resultater fra Jysk Analyses undersøgelse. For hele undersøgelsen henvises til at kontakte os på telefon via tlf. nr. 9937 2222 pr. mail via info@cembrit.dk. Bemærk, at afrundinger betyder, at flere af graferne kan summe til 99 eller 101.

Undersøgelse Garanti på byggematerialer - bør ikke værdinedskrives

Undersøgelse: Garanti på byggematerialer - bør dække håndværkeromkostninger

Undersøgelse: Garanti på byggematerialer - bør følge hus og ikke ejer (hvis ejer sælger skal garantien stadig gælde!)

Undersøgelse: Garanti på byggematerialer - fuld garanti foretrækkes

Undersøgelsen er gennemført af Jysk Analyse via web-interview med et repræsentativt udsnit af danske forbrugere i aldersgruppen 18 år eller ældre.

Der er gennemført i alt 1.041 interview i perioden august-september 2019. 

Se videoer med gode tips til, hvad man bør være opmærksom på i forbindelse med garanti på byggematerialer her