NYHED: Modulbyggeri kombinerer tungt med let

ARKITEKTUR: Modulbyggeri vinder stadigt større indpas i byggeriet, og Prisme arkitekter A/S i Aarhus, der har arbejdet med design og opførelse af præfabrikerede moduler i over 10 år, er en af de førende specialister på området. Et af de seneste projekter er et kombineret boligbyggeri og Netto-butik i Værløse, hvor en tung base er elegant kombineret med en boligoverbygning i lette materialer.

På en hjørnegrund i Værløse er der for nylig åbnet en nybygget Netto-butik i gadeniveau, traditionelt opført i mursten og betonelementer. Byggeriet af Netto-butikken rummer også boliger ovenpå, som er opført i præfabrikerede, rumstore moduler. Dagligvarebutikken var planlagt på forhånd, og da Furesø Kommune blev præsenteret for idéen om at kombinere butikken med en boligoverbygning, sagde de ja med det samme. Det var en oplagt mulighed for at forskønne et ellers nedslidt erhvervsområde med moderne, attraktive boliger. Det er Prisme arkitekter A/S i Aarhus, der har slået stregerne til byggeriet, og det var især tanken om at bygge ”opad” i moduler, som lå bag planen for byggeprojektet i Værløse:

- Byområderne i dag bliver tættere og tættere, og derfor har vi i dette projekt haft stort fokus på at bygge i højden frem for arealet. Helhedsindtrykket bliver mere attraktivt, end hvis det blot var en normal dagligvarebutik – nu er det mere et helt hus. Det øger også værdien af boligerne at komme op i højden med lys, luft og god udsigt, forklarer Lars Christensen, som er arkitekt MAA og indehaver af Prisme arkitekter, der har designet og opført modulbyggeriet i Værløse for ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S.

Arkitektur med lette materialer

For at reducere vægten af boligerne og dermed antallet og størrelsen af søjler og bjælker i butiksniveauet, er der brugt lette materialer til både konstruktioner og beklædning. Bygningen omsluttes af en stor skærm, der inddækker gavlene, overdækker altaner og altangangen, og samler hele udtrykket.

- Det var vigtigt for os, at det tunge udtryk skulle være i harmoni med det lette. Butikken udgør den tunge base, men det samlede byggeri synes let. Den mørke skærm indrammer boligerne og spiller elegant sammen med de lyse plader på udhæng og træbeklædningen på altanerne, siger Lars Christensen.

Til de varierende og meget krævende beklædningsformål blev der valgt gennemfarvede facadeplader fra Cembrit, både fordi pladerne i stort omfang kan monteres allerede på modulfabrikken, og fordi færdiggørelsen, tilskæringer og finish nemt kunne udføres på byggepladsen.

Som leverandør til byggebranchen oplever Cembrit også udviklingen inden for modulbyggeri qua den stigende efterspørgsel på gennemfarvede facadeplader fra både arkitekter og entreprenører:   

- I dag har de mange designmuligheder med lette facader været med til at bane vejen for, at flere tegnestuer ser det arkitektoniske potentiale med modulbyggeri, fortæller Mogens Fisker, adm. direktør i Cembrit. Han fortsætter:

- Men derudover kommer der også de mere praktiske fordele, som for eksempel at de gennemfarvede facadeplader er med til at minimere monteringstiden af byggeriet, fordi pladerne kan monteres på forhånd på fabrikken. Det giver entreprenøren et stort forspring på byggepladsen, som man ikke får ved for eksempel mursten. 

Moduler bygges på forhånd

Hos Prisme arkitekter har man, udover traditionelt byggeri, designet byggeprojekter i præfabrikerede moduler i over ti år. Modulerne til projektet i Værløse er bygget af BM Byggeindustri, som på forhånd udfører omkring 85 % af udarbejdelsen i egne produktionshaller i Hobro, hvilket indebærer alt fra konstruktion og el-arbejde til montering af køkken og lamper. Selv hårde hvidevarer installeres på fabrikken.

Modulerne transporteres herefter til byggepladsen i Værløse, hvor de sammenstilles og placeres på fugtsikrede fundamenter. De resterende 15 % af udarbejdelsen, såsom sammenbygning og etablering af den nødvendige afstivning af konstruktionen og diverse montørarbejde, er blevet udført på stedet. 

- Der hersker næppe tvivl om, at idéerne i modulbyggeriet vil vinde indpas i de kommende år, også i den del af byggebranchen, der ellers typisk opfører traditionelle byggerier, siger Lars Christensen.  

Monteret på 1½ dag

For både Jeudan og Furesø Kommune har der været mærkbare fordele ved at vælge modulbyggeri fremfor traditionelt byggeri, både hvad angår tid og penge.

- Modulbyggeriet har reduceret den samlede byggetid betydeligt, fordi størstedelen af byggeriet finder sted på fabrikken i Hobro. Faktisk blev modulerne i Værløse monteret på blot 1½ dag, hvilket var en stor, positiv overraskelse for kommunen, fortæller Lars Christensen.

- Derfor er der heller ingen byggefugt i modulerne, og risikoen for byggesjusk er minimeret. Dertil kommer naturligvis også, at den korte byggeperiode var med til at nedbringe udgifter til finansiering af byggeriet.

(Foto: Alexander Banck Petersen)

 

Boligbyggeriet og Netto-butikken stod færdig oktober 2015, og samtlige lejligheder var lejet ud pr. ultimo 2015.

 

FAKTA: Om byggeriet

Boligbyggeri i tre etager med underliggende dagligvarebutik

Bygherre: Jeudan A/S

Arkitekt/totalrådgiver: Prisme arkitekter A/S

Ingeniør: Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører A/S

Hovedentreprise: BM Byggeindustri A/S

Myndighed: Furesø Kommune

 

FAKTA: Om boligerne

Boligerne i Værløse er i indretning og tilgængelighed tænkt som seniorvenlige boliger, men ved udlejning viste det sig hurtigt, at målgruppen var meget bredere. Den centrale beliggenhed, S-togsstation i nærheden, en god udsigt samt de store altaner viste sig at tiltrække beboere i alle aldre.

Alle boliger er udført som rumstore præfabrikerede moduler med åbne og lyse rum og fleksible indretningsmuligheder. Opholdsrum i alle boligerne er gennemlyste for at sikre optimale dagslysforhold, hvilket giver beboeren mulighed for at opleve lysets skiftende karakter over dagen og året. Udeophold og terrassearealer er disponeret som en naturlig forlængelse af boligernes opholdsrum.

Både boliger og dagligvarebutikken er udført i lavenergiklasse 2015, og bygningen er forsynet med et solcelleanlæg på taget af boligerne, der dog udelukkende forsyner dagligvarebutikken.

Se mere om facadepladen Cembrit Solid, der er anvendt i 3 forskellige farver (S 101, S 191, S 212) ved dette byggeri her