NYHED: Her skal der bygges rigtig mange boliger

Et stadigt stigende antal danskere vælger hvert år at flytte til en ny kommune, og det medfører et stort behov for nye boliger i de mest populære kommuner. I Ishøj og København Kommune ventes befolkningstallet at vokse med omkring 30 procent frem imod 2045, og det betyder, at der i de to kommuner skal findes boliger til næsten 180.000 nye indbyggere. Det konstaterer byggevirksomheden Cembrit, der sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri peger på risikoen for boligmangel i og omkring storbyerne i de mest populære kommuner.

Flere end 320.000 danskere flytter hvert år til en ny kommune, og den rekordhøje mobilitet blandt danskerne sætter i stigende grad pres på landets mest populære bykommuner, der i de kommende år skal bygge rigtige mange boliger som følge af massiv tilflytning.

Alene i København Kommune forventes befolkningstallet at vokse med 170.000 indbyggere svarende til en vækst på 28,5 procent frem imod 2045. Den relativt set mest voldsomme vækst forventes imidlertid at finde sted i Ishøj Kommune, hvor indbyggertallet forventes at vokse fra ca. 22.700 til 29.700 svarende til en vækst på 31 procent.

Det konstaterer byggevirksomheden Cembrit på baggrund af den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri peger Cembrit på, at udbygningen af boligkapaciteten i Danmark flere steder i landet er helt ude af trit med den stigende mobilitet og urbanisering på boligmarkedet.

- Selv om der er lang tid til 2045, så er udsigten til en befolkningstilvækst på op til 30 procent i nogle kommuner meget voldsom, og forberedelserne til at huse og servicere så mange nye indbyggere skal gøres tidligt, siger cheføkonom Bo Sandberg i Dansk Byggeri og tilføjer:

- Ganske vist er der endelig kommet gang i boligbyggeriet. Men særligt i Hovedstadsområdet og Aarhus er der et stort efterslæb, hvor udbuddet ikke har fulgt med efterspørgslen. Det samme gælder i regionale vækstcentre som fx Horsens, Vejle og Køge. Hertil kommer behovet for i tide at udvikle infrastrukturen i takt med befolkningsudviklingen, så der er mange gode grunde til at holde et vågent øje med flyttemønstrene.

Nye krav til byggematerialer

I Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, ser administrerende direktør Mogens Fisker også en god grund til at følge med i, hvor danskerne flytter hen.

- Vi har naturligvis et ønske om at spille en rolle, når der i de næste mange år skal bygges flere hundredtusinde nye boliger, og vi mener at kunne imødekomme de krav til boliger og byggematerialer, som kommer til at kendetegne fremtidens byggeri, siger Mogens Fisker og tilføjer:

- Vi ser først og fremmest en tendens til, at byggematerialerne i videst mulige omfang skal kunne klare sig selv – altså uden at stille krav om at blive passet og plejet af boligejeren. Den tid, hvor vi hyggede os med at bruge en weekend på at male udhæng og facadebrædder er forbi, og derfor har vi fokus på at udvikle byggematerialer, der ud over designmæssig frihed udmærker sig ved at være stort set vedligeholdelsesfri.

Vindere og tabere

Mens Ishøj, København, Herlev og Furesø Kommune kan se frem til den største procentuelle vækst i indbyggertallet frem imod 2045, så går udviklingen den modsatte vej for Lolland, Lemvig, Ærø og Morsø Kommune. Her forventes indbyggertallet nemlig at falde mellem 14 og 18 procent.

I alt 24 kommuner forventes at få en negativ befolkningsudvikling frem imod 2045.

 

De mest og mindst populære kommuner

 

Top-10 kommune

Procentuel vækst, 2045

Bund-10 kommune

Procentuel vækst, 2045

Ishøj

31 procent

Lemvig

-18 procent

København

28 procent

Lolland

-16,5 procent

Herlev

27,5 procent

Ærø

-15 procent

Furesø

22 procent

Morsø

-14 procent

Brøndby

21,5 procent

Struer

-14 procent

Horsens

21 procent

Bornholm

-12 procent

Aarhus

20,5 procent

Langeland

-11 procent

Vallensbæk

19 procent

Skive

-9 procent

Gladsaxe

19 procent

Sønderborg

-9 procent

Rødovre

18 procent

Tønder

-9 procent

 Se spændende byggerier med Cembrits flotte og robuste byggematerialer til tag og facade her