NYHED: Enorm forskel på varmeprisen

Boligejere i Nykøbing Sjælland, der får fjernvarmen leveret af Annebergparken, betaler næsten 31.800 kroner om året for at opvarme et hus på 130 kvadratmeter. I den modsatte ende af skalaen ligger boligejerne i Svendborg, der kan få samme størrelse hus opvarmet af Svendborg Fjernvarme til knap 5.300 kroner. Det svarer til en prisforskel på 26.500 kroner eller mere end 600 procent.

Det konstaterer byggevirksomheden Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, og som sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har analyseret fjernvarmepriserne på baggrund af den seneste prisstatistik fra Energitilsynet.

I Cembrit hæfter administrerende direktør Mogens Fisker sig ved, at den meget store forskel på fjernvarmepriser giver meget forskellige incitamenter til at energirenovere altafhængig af, om varmen er dyr eller billig i det pågældende lokalområde:

 - Med så markante forskelle er det selvfølgelig vigtigt, at du som forbruger forholder dig til, i hvilket omfang det giver økonomisk mening at energirenovere i dit område. Bor du i et af de dyreste områder, så kan varmeregningen på 10 år løbe op i mere end 300.000 kroner, og det kan betale en hel del energirenovering af såvel tag som facade, siger Mogens Fisker.

Pas på abonnementet

I Dansk Byggeri påpeger økonomisk konsulent Maria Schougaard Berntsen, at fordelingen imellem fast abonnement og forbrugsafhængig pris er vidt forskellig fra område til område. Og den fordeling er ligesom varmeprisen også meget afgørende for, hvilken økonomisk gevinst der er forbundet med at energirenovere.

- I cirka hvert sjette fjernvarmeværk udgør den faste del af varmeregningen omkring halvdelen af den samlede pris, boligejerne betaler for opvarmning. Det betyder, at selv om du energirenoverer og derigennem halverer dit varmeforbrug, så falder din varmepris kun med en fjerdedel, fordi abonnementet er fast, og det er selvsagt ikke særlig tilfredsstillende rent økonomisk, siger Maria Schougaard Berntsen.

Hun oplyser, at langt størstedelen af landets omkring 420 fjernvarmeværker har et fast abonnement på mellem 20 og 40 procent af den samlede pris, som boligejerne betaler, og en sats i dette niveau trækker tiden ud, før energirenoveringen har tjent sig hjem.

 - Energirenovering betaler sig naturligvis stadig på lang sigt, og der kan være andre incitamenter til at energirenovere end de rent økonomiske. Men uanset skal du være opmærksom på, om du bor i et område, hvor abonnementet fylder meget, for det går ud over din besparelse ved at reducere varmeforbruget, tilføjer Maria Schougaard Berntsen.

Stor CO2-synder

Mogens Fisker peger afslutningsvis på, at netop opvarmning af boliger tegner sig for en betydelig del af den gennemsnitlige danskers CO2-aftryk. Blandt andre har Energistyrelsen opgjort, at mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. 

- Og det vil uden tvivl være befordrende for reduktionen af vores opvarmningsrelaterede CO2-udslip med et stærkere og mere homogent økonomisk incitament til at energirenovere, lyder det fra Mogens Fisker.

Fjernvarme tegner sig i dag for mere end 60 procent af varmeinstallationerne i Danmark, og den gennemsnitlige pris (vægtet gennemsnit) for at opvarme et hus på 130 kvadratmeter med fjernvarme er knap 12.900 kroner om året.

De 5 dyreste og billigste

Nedenfor fremgår de 5 dyreste henholdsvis billigste fjernvarmeværker.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

Dyrest

           

Billigst

           
           

Nykøbing   Sjælland (Annebergparken)

           
           

31.792 kr.

           

 Svendborg 
(Svendborg Fjernvarme)

           
           

5.298 kr.

           
           

Herlev

(Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning)

       
           

31.041 kr.

           

Gørløse

(Hillerød Varme – Gørløse)

           

7.102 kr.

     

Randers SØ         

(Uggelhuse-Langkastrup Kraftv.værk)

             

28.950 kr.

           

Skævinge

(Hillerød Varme)

                   

7.120 kr.

           

Svinninge

(Odsherred Varme)

           

28.294 kr.

           
           

Vissenbjerg

(Vissenbjerg Fjernvarme)

           
           

7.251 kr.

           
           

Grevinge

(Odsherred Varmeværk)

           

26.470 kr.

           
           

Ejby

(Ejby Fjernvarme)

           
           

7.325 kr.

           

Prisen er baseret på et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.