NYHED: Disse kommuner vinder vækst-kampen

Rekordmange danskere flyttede sidste år til en ny kommune, og i hele 40 procent af tilfældene går turen til en af Danmarks 10 mest populære kommuner. Det viser en ny analyse fra byggevirksomheden Cembrit, der sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri peger på, at væksten ikke mindst i byggebranchen følger borgerne til de mest populære kommuner.

01-04-16 - Flere end 320.000 danskere flyttede sidste år til en ny kommune. Det er næsten 15 procent flere end for bare fem år siden, og den stigende mobilitet på boligmarkedet kommer i høj grad landets mest populære bykommuner til gavn i form af massiv tilflytning og vækst i byggeriet.

 

Tilflytningstempoet til Københavns Kommune fortsætter med at vokse, så der nu er godt 46.000 danskere, der hvert år flytter adressen til Københavns Kommune. Målt på tiltrækningskraft er Københavns Kommune dermed den mest populære i landet efterfulgt af Aarhus og Frederiksberg Kommune, der hvert år tiltrækker henholdsvis omkring 19.000 og 12.000 nye borgere, mens Aalborg og Odense hver tiltrækker godt 10.000 nye borgere om året. I alle tilfælde gør det sig også gældende, at der er en massiv netto befolkningstilvækst i kommunerne.

 

Det viser en ny analyse fra byggevirksomheden Cembrit, der sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri peger på, at den stigende mobilitet på boligmarkedet stiller store krav til udbygningen af boligkapaciteten i de områder af landet, hvor tilflytningen er størst.

 

- De store byer har en stærk tiltrækningskraft, og det betyder, at der er stort behov for at udbygge boligkapaciteten i de områder. Selvom flere også er flyttet ud af København til fordel for livet i forstæderne det seneste år, så er der stadig en stor netto befolkningstilvækst i hovedstaden, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Maria Schougaard Berntsen.

 

- Vi har reelt et stort efterslæb, fordi vi i årevis har forsømt at øge boligbyggeriet i takt med tilflytningen, så der skal noget mere fart på, hvis vi skal nå et niveau, der både imødekommer de seneste års efterslæb og samtidig står mål med den stigende efterspørgsel, fortsætter hun.     

 

Hotspots dikterer efterspørgsel

I Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, mærker administrerende direktør Mogens Fisker tydeligt, at væksten i byggebranchen koncentrerer sig om nogle få hotspots.

 

- Vi skal naturligvis gøre os gældende der, hvor væksten er og have de produkter, som efterspørges. Og vi må konstatere, at det med danskernes flyttemønstre i høj og stigende grad er storbyerne, der sætter dagsordenen, siger Mogens Fisker.

 

Han tilføjer, at det også har betydning for de typer af materialer, som danskerne efterspørger:

 

- Efterhånden som flere af os får let adgang til byen og byens tilbud, så stiger interessen for de byggematerialer, der ikke kræver en hel masse vedligehold. Den udvikling skal vi naturligvis tilpasse os, og det gør vi ved at fokusere på produkter, der kræver et minimum af vedligehold, og som dermed giver tid til fx at bruge byens tilbud, forklarer Mogens Fisker og uddyber afsluttende.

 

- Vi gider ikke længere bruge en masse tid på at vedligeholde boligen udenfor. Den skal derimod i videst mulige omfang passe sig selv, så eksempelvis malerarbejde ikke tager tid fra andre og mere spændende ting. Samtidig spiller æstetik og designfrihed selvfølgelig også en rolle, og netop de vedligeholdelsesfrie produkter med en høj grad af designfrihed er der, hvor vi oplever den største vækst i efterspørgslen.

 

 

De mest og mindst populære kommuner

 

Top-10 kommune

Tilflytning/2015

Bund-10 kommune

Tilflytning/2015

København

46.096 (+10.186 netto)

Christiansø

6 (+1 Netto)

Aarhus

19.016 (+3.887 netto)

Læsø

115 (+15 netto)

Frederiksberg

12.028 (+1.207 netto)

Fanø

193 (+18 netto)

Odense

10.425 (+1.399 netto)

Samsø

228 (-2 netto)

Aalborg

10.238 (+2.334 netto)

Ærø

444 (+1 netto)

Gentofte

6.336 (+488 netto)

Langeland

579 (-123 netto)

Gladsaxe

5.615 (+487 netto)

Morsø

646 (-208 netto)

Roskilde

5.515 (+1.065 netto)

Lemvig

651 (-155 netto)

Vejle

5.279 (+1.149 netto)

Dragør

938 (+136 netto)

Lyngby-Taarbæk

4.447 (+315 netto)

Struer

952 (-12 netto)

 

  

Om Cembrit

Cembrit A/S med hovedsæde i Aalborg er datterselskab i den internationale Cembrit gruppe. Som en del af Cembrit Gruppen har Cembrit A/S tilpasset sig det globale markeds udfordringer og muligheder. Et element i denne tilpasning har været at flytte produktionen til fabrikker i udlandet, og Cembrit A/S er i dag et rent salgs- og rådgivningsselskab.

 

Cembrit gruppen har datterselskaber i 14 lande og er Europas næststørste og hurtigst voksende aktør inden for fibercementbaserede byggematerialer. Det er bl.a. i kraft af den position, at Cembrit arbejder strategisk med at udvikle anvendelsesmulighederne for fibercement og dermed udvide det totale marked for byggematerialer i fibercement.

Se mere om Cembrit her