NYHED: Byggeomkostninger spurter fra huspriser

Ny opgørelse fra byggebranchen. – I 93 af landets 98 kommuner stiger omkostningerne ved at bygge et nyt hus hurtigere end huspriserne, og i næsten halvdelen af landets kommuner er det i løbet af de senest 10 år blevet mindst 25 procent dyrere at bygge nyt sammenlignet med at købe et eksisterende hus. Dermed stiger risikoen for at tabe penge på et nybygget hus over det meste af landet.

Omkostninger til materialer og arbejdsløn i forbindelse med opførelsen af et nyt hus er de seneste 10 år steget knap 28 procent, mens huspriserne alene er steget godt 20 procent. Den generelle forskel i prisudviklingen dækker over store lokale forskelle, idet 43 kommuner oplever, at det er blevet mindst 25 procent dyrere at bygge nyt hus sammenlignet med, hvad de eksisterende huse i kommunen handles til.

Kun i kommunerne Rebild, Frederiksberg, Aalborg, Esbjerg og Brønderslev har huspriserne de seneste 10 år kunnet følge med byggeomkostningerne.

Det viser en ny opgørelse fra byggevirksomheden Cembrit baseret på de seneste tal for udviklingen i byggeomkostninger for boliger samt tal for prisudviklingen på huse fra henholdsvis Danmarks Statistik og Realkreditrådet. 

- Det her betyder alt andet lige, at det bedre kan betale sig at købe et eksisterende hus frem for at bygge et nyt. Og det gælder i særdeleshed i de mange kommuner, hvor byggeomkostningerne simpelthen er spurtet fra prisen på de eksisterende huse, siger Mogens Fisker, administrerende direktør i Cembrit, som er Danmarks førende leverandør af fibercementbaserede løsninger til tag og facade. 

- Derfor er det kun blevet endnu mere vigtigt, at du sammenligner byggeplanerne med mulighederne for at købe et eksisterende hus og eventuelt renovere eller ombygge det. Ellers risikerer du at bygge et hus, hvor markedsværdien fra første dag er betydeligt lavere end det, du har betalt for at bygge huset – også selv om eksempelvis energistandarden på det nybyggede hus er bedre, fortsætter han.

Overkapacitet på husmarkedet

Aktuelt er der ifølge Realkreditrådet godt 38.000 huse til salg i Danmark, og selv om antallet har været faldende de seneste år, så er udbuddet stadig fordoblet i forhold til 2005. Det store udbud er ifølge chefanalytiker i Dansk Byggeri Finn Bo Frandsen en del af forklaringen på, at huspriserne ikke kan følge med byggeomkostningerne. 

- Der er nogle demografiske årsager til, at husmarkedet har det svært mange steder, og det gælder ikke mindst danskernes vandring mod storbyerne, som efterlader en overkapacitet af huse i de mere perifert beliggende områder, forklarer Finn Bo Frandsen. 

- Derfor ser det også ud til, at huspriserne i byområder med stigende efterspørgsel kommer til at følge med byggeomkostningerne, mens byggeomkostningerne i områder med overkapacitet og svag efterspørgsel nok vil fortsætte med at vokse hurtigere end priserne på eksisterende huse, fortsætter Finn Bo Frandsen.

Han henviser til, at overkapaciteten på husmarkedet også kommer til udtryk ved, at husbyggeriet de seneste år har ligget på et historisk lavt niveau.

Største prisforskel i udkantsområder

Ærø, Lolland, Halsnæs, Odsherred og Vordingborg Kommune er de steder i landet, hvor huspriserne har haft sværest ved at følge med byggeomkostningerne. I de fem kommuner er det i gennemsnit blevet næsten 70 procent dyrere at bygge nyt sammenlignet med at købe et eksisterende hus.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Mogens Fisker, administrerende direktør, Cembrit: Tlf. 9937 2224, e-mail: mogens.fisker@cembrit.dk
Finn Bo Frandsen, chefanalytiker, Dansk Byggeri. Tlf. 7216 0143, e-mail: fbf@danskbyggeri.dk

 

Anvendt statistik og metodiske bemærkninger

Danmarks Statistik: ”Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art” BYG4.

Realkreditrådet: ”Boliger på markedet efter område, ejendomskategori og udbudte og nedtagne boliger” UDB010.

Realkreditrådet: ”Ejendomspriser på boligmarkedet efter område, ejendomskategori og priser på realiserede handler” BM010

Bemærk, at udviklingen i prisforskellen på nybyggeri henholdsvis køb af eksisterende hus i nærværende pressemeddelelse ikke er ekspliciteret for Kommunerne Læsø, Samsø og Fanø, idet datagrundlaget (antallet af hushandler) for prisudvikling har været for beskedent.

Betegnelsen ”hus” dækker over såvel parcelhuse som rækkehuse.

Bemærk i øvrigt, at der ikke er anvendt kommunebaserede tal for udviklingen i byggeomkostninger, idet BYG4 alene opgøres nationalt.

Om Cembrit A/S

Cembrit A/S med hovedsæde i Aalborg er et datterselskab i den internationale Cembrit gruppe. Som en del af Cembrit gruppen har Cembrit A/S tilpasset sig det globale markeds udfordringer og muligheder. Et element i denne tilpasning har været at flytte produktionen til fabrikker i udlandet, og Cembrit A/S er i dag et rent salgs- og rådgivningsselskab.

Cembrit gruppen har datterselskaber i 14 lande og er Europas næststørste og hurtigst voksende aktør inden for fibercementsbaserede byggematerialer. Det er bl.a. i kraft af den position, at Cembrit arbejder strategisk med at udvikle anvendelsesmulighederne for fibercement og derved udvide det totale marked for byggematerialer i fibercement.