NYHED: Bølgetage dominerer danske boliger

Analyse: Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end 40 procent af tagene på danske boliger er dækket af fibercement fortrinsvis i form af bølgeplader. Dermed er fibercement det suverænt mest anvendte på landets tage viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sandsynligheden for at få øje på et fibercementtag er stor, når man bevæger sig rundt i danske boligkvarterer. 41,4 procent af det samlede bebyggede tagareal for boliger er belagt med tagplader i fibercement, hvilket er hele 15,4 procentpoint mere end det næstmest anvendte tagdækningsmateriale, tegl. Fibercement dækker dermed 93 millioner kvadratmeter af de danske boligers tagareal. Cementtagsten indtager tredjepladsen med en andel på 18,9 procent. 

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Jysk Analyse og byggevirksomheden Cembrit har bearbejdet. Fibercements dominans bliver ikke mindre, hvis vi kigger på det samlede bebyggede tagareal, dvs. inkl. bygninger med andre formål end bolig. Her er andelen af fibercement endnu højere – nemlig 45,3 procent.

- I Danmark har vi en lang tradition for at anvende fibercement på vores tage. Det skyldes jo blandt andet, at det er et meget robust materiale, der kan modstå det danske klima med skiftevis tø og frost om vinteren. Derudover passer det godt til den minimalistiske danske byggestil, hvor enkelhed og lige linjer er i høj kurs, fortæller adm. direktør for Cembrit, Mogens Fisker.

Det er særligt boliger fra 1950’erne, 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne, hvor fibercement har været det altdominerende tagmateriale, men også efter årtusindskiftet har anvendelsen været stor. Det skyldes, at taget ofte skiftes, når huset skifter ejere, og at nye ejere vælger samme type tag af respekt for husets oprindelige byggestil. Det er dog ikke kun det klassiske udtryk, som boligejerne køber ind på. Det er også vigtigt med fornyelse:

- Vi har lanceret en ny type bølgetage kaldet Cembrit Toscana. Her er bølger og plane flader kombineret i et nytænkt tagudtryk, og det er netop populært hos de boligejere, der har et hus, der er født med traditionelle bølgeplader, men som gerne vil tilføre deres bolig et nyt udtryk, slutter Mogens Fisker.

 

Fakta om tagmaterialer for boliger i 2016:

 

Fibercement

Built-up

Tagpap

Cementsten

Tegl

Metalplader

Øvrigt

41,4%

4,4%

5%

18,9%

26%

1,9%

2,5%

 

Se mere om stilrene og stærke Cembrit Bølgeplader her - og spørg efter dem hos dit foretrukne byggemarked (liste over forhandlere af Cembrit fibercementprodukter til tag- og facade her).