NYHED: Bedste vinter for byggevirksomheder i 8 år

Landets byggevirksomheder er sluppet nådigt fra vejret de forgangne vintermåneder. I gennemsnit har kun seks procent af byggevirksomhederne oplevet, at vejret har givet anledning til produktionsbegrænsninger, hvilket er det laveste niveau i otte år. Den milde vinter har haft en positiv effekt på beskæftigelsen, som kun er dykket ganske lidt. Helt konkret betyder det, at byggebranchen havde 4.000 flere beskæftigede end på en gennemsnitlig vinter.

Byggeriet er i høj grad afhængig af, hvordan vejret arter sig, ikke mindst i vintermånederne, som kan byde på perioder med hårdt vejrlig, der sætter en stopper for aktiviteterne. Men den forgangne vinter har været specielt nådig over for de danske byggevirksomheder. Kun seks procent melder tilbage, at vintervejret har været årsag til produktionsbegrænsninger i deres aktiviteter. Det er det laveste niveau i otte år og er en halvering fra forrige vinter. Det konstaterer byggevirksomheden Cembrit, som på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik, har lavet en opgørelse over byggeriets bedste og værste vintermåneder de sidste 10 år, hvad angår vejrets påvirkning på aktiviteterne.

Ifølge opgørelsen skal man helt tilbage til 2010/2011 for at finde den værste vinter for byggeriet inden for perioden. Her meldte hele 26 procent af byggevirksomhederne tilbage, at vejret havde været en direkte årsag til produktionsbegrænsninger. Men ifølge DMI havde det også været en ekstraordinær streng vinter med 71 døgn med frost og 126 dage med nedbør.

4.000 flere beskæftigede i vinteren 2017

Over en 10-årig periode peger ca. 10 procent af byggevirksomhederne i gennemsnit på, at vejret har været årsag til produktionsbegrænsninger, så den forgangne vinters seks procent tyder på en usædvanlig mild vinter. DMI beretter også, at gennemsnitstemperaturen var højere end gennemsnittet for de sidste 10 år; at der kun var 38 døgn med frost og 63 dage nedbør; at mængden af nedbør var det laveste i seks år, og at vi samtidig også kunne nyde en hel del solskinstimer.

Erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har set nærmere på Cembrits opgørelse, og cheføkonom Bo Sandberg glæder sig over den milde vinter 2017, fordi den har haft stor indflydelse på beskæftigelsen:

- En mild vinter er ganske enkelt guld værd for bygge- og anlægsbranchen. Byggebeskæftigelsen i første kvartal i en ”normal” vinter dykker til ca. 95 procent af årsgennemsnittet, men i en mild vinter, som den vi netop har overstået, dykker den kun til 97-98 procent af årsgennemsnittet. Det betyder helt konkret cirka 4.000 flere beskæftigede i vinteren 2017, end der ville have været i en gennemsnitlig vinter.

Ifølge cheføkonomen har den milde vinter en yderligere positiv sidegevinst for byggevirksomhederne. Når der kan fastholdes et højt aktivitetsniveau året rundt, tager man også toppen af udfordringen med adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, som typisk opstår i sommerhalvåret.

- En medvirkende forklaring på de senere års mindskede sæsonudsving i beskæftigelsen er, at byggevirksomhederne selv i perioder med lidt tyndere ordrebøger, vælger at holde på den eksisterende arbejdskraft under indtryk af opsvingets stigende rekrutteringsudfordringer, siger Bo Sandberg.

Klassisk lavsæson er udvandet

Cembrit, som er landets førende leverandør af byggematerialer til tag og facade, mærker også selv, hvordan de milde vintre er med til at ændre den sædvanlige årsrytme i byggeindustrien:

- Vi har ikke haft særligt mange hårde vintre med frost og sne de sidste ti år, og derfor oplever vi heller ikke længere den typiske lavsæson over vintermånederne. Den er efterhånden blevet udvandet, fortæller Mogens Fisker, adm. direktør i Cembrit, og nævner to årsager hertil:

- Det er den både, fordi mildt vintervejr betyder, at arbejdet nemmere kan spredes ud over hele året, også i de kolde måneder. Og så sker der også rigtig meget på produktudviklingen i disse år. Materialeproducenterne, os selv inklusive, arbejder målrettet på at udvikle vejrbestandige byggematerialer, som holder stand mod vådt og koldt vejr, og som kan monteres, selvom det regner eller fryser. På den måde kan håndværkerne få noget fra hånden, selv de på dage, hvor vintervejret ikke arter sig.

 

Kilder: Danmarks Statistik og DMI. Se evt. nedenstående skemaer.

Ovennævnte tal er gennemsnit for de tre vintermåneder (december, januar og februar) for den pågældende vinter. Evt. decimaler er rundet op eller ned.

 

Få inspiration til renovering af dit parcelhus med Cembrits produkter i stort set vedligeholdelsesfri fibercement her

 

Henvisninger

Danmarks Statistik

KBYG33: PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER (ULTIMO MÅNEDEN FØR) EFTER BRANCHE (DB07) OG TYPE

Branche: Bygge og anlæg

Type: Dårligt vejr

Måned: december, januar og februar fra og med 2005-2017

Dårligt vejr som produktionsbegrænsning i bygge- og anlægsbranchen:

 

Vintermånederne (dec-feb)

Gns %

2006/2007

9,3

2007/2008

6,7

2008/2009

3,0

2009/2010

10,3

2010/2011

26,3

2011/2012

6,7

2012/2013

11,0

2013/2014

9,0

2014/2015

8,0

2015/2016

12,7

2016/2017

6,3

DMI

Vintersæson oversigt, gennemsnit for hele landet:

 

Vintermåneder

(dec-feb)

Middel-

temperatur

Antal døgn med frost

Antal døgn med nedbør

Nedbør

mm

Antal soltimer

2006/2007

4,7

n/a

n/a

319

124

2007/2008

4,1

n/a

n/a

200

126

2008/2009

1,5

n/a

n/a

107

129

2009/2010

-1,5

n/a

n/a

140

160

2010/2011

-1,3

71,4

126

126

205

2011/2012

2,0

38,3

57,9

208

229

2012/2013

0,0

61,8

57,0

157

144

2013/2014

3,7

20,3

66,9

222

127

2014/2015

2,8

27,2

65,5

245

153

2015/2016

3,1°C

35,5

62,8

223

188

2016/2017

2,8 C

37,8

50,5

129,0

169