NYHED: Øget Robusthed i byggebranchen

Antallet af konkurser blandt byggevirksomhederne er siden kriseårene 2009 og 2010 faldet med omkring 40 procent, og samtidig er branchens andel af det samlede antal konkurser faldet. Det viser en ny opgørelse fra Cembrit, der sammen med Dansk Byggeri peger på, at branchen både i absolutte tal og relativt til det øvrige erhvervsliv ser ud til at være blevet mere økonomisk robust.

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort antallet af konkurser i juni, der viser, at i alt 308 virksomheder gik konkurs, og 52 af dem var byggevirksomheder. Det samlede antal konkurser i første halvår 2015 kan dermed opgøres til 2.064, hvoraf 312 var byggevirksomheder.  

Mandagens tal fra Danmarks Statistik bekræfter dermed en flerårig tendens til, at konkurserne i byggeriet nu har stabiliseret sig på et niveau, der i absolutte tal ligger på omkring 60 procent af niveauet fra kriseårene 2009 og 2010. Men tallene viser også, at byggevirksomhederne i dag tegner sig for en mindre andel af konkurserne i dansk erhvervsliv, end tilfældet var i 2009 og 2010. I første halvår 2015 tegner byggevirksomhederne sig for 15,1 procent af det samlede antal konkurser, og selv om det er en anelse mere end i første halvår 2014, så er det stadig en nævneværdig forbedring sammenlignet med de tilsvarende første halvår 2009 og 2010, hvor byggevirksomhederne tegnede sig for henholdsvis 17,5 og 16,7 procent af det samlede antal konkurser. 

Det viser en opgørelse fra byggevirksomheden Cembrit, der sammen med Dansk Byggeri peger på, at branchen har genvundet noget af den økonomiske robusthed.

- Første halvår har budt på lidt flere konkurser i byggeriet, end vi egentlig havde regnet med, men den overordnede tendens er stadig positiv, og den økonomiske modstandskraft er langt bedre, end den var for 5-6 år siden, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Andreas Fernstrøm og tilføjer: 

- Men den øgede økonomiske robusthed hænger naturligvis også sammen med, at byggebranchen har været igennem en lang udmarvningsproces, der begyndte i 2008, og som først nærmer sig sin afslutning nu. Det er med andre ord kun de mest hårdføre virksomheder og de virksomheder, som har et knivskarpt fokus på bundlinjen i hvert eneste tilbud, der i dag er tilbage.

Cembrit: Efterspørgslen stiger

I Cembrit, der er Danmarks førende leverandør af fibercementbaserede løsninger til tag og facade, mærker administrerende direktør Mogens Fisker tendensen til stigende efterspørgsel, og han forventer, at den vil tiltage yderligere, efterhånden som det private forbrug også kommer op i gear.

- Vi kan så afgjort konstatere en positiv udvikling i efterspørgsel efter vores produkter til såvel tag som facade. En del af udviklingen skyldes en stadig stigende interesse for de egenskaber, der knytter sig til byggematerialer i fibercement, men det skyldes også et generelt løft i aktivitetsniveauet, siger Mogens Fisker. 

- Også de private forbrugere rører på sig, selv om vi endnu har til gode at se, at de for alvor kommer op i gear. Men med den generelle fremgang i økonomien og beskæftigelsen og ikke mindst genindførelsen af BoligJob-ordningen har vi tiltro til, at stigningen i efterspørgslen kun vil blive forstærket i den kommende tid, lyder det afsluttende fra Mogens Fisker. 

Læs om fibercement som byggemateriale

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Anette Brunsgaard Tymm, marketingchef, Cembrit: Tlf. 2011 5744, e-mail: anette.tymm@cembrit.dk 

Anvendt statistik:
Danmarks Statistik: ”Erklærede konkurser efter branche og tid” KONK4.