NY undersøgelse: Arkitekter har rygende travlt

Danske arkitekter løber stærkt i hverdagen. Hele 80 procent af arkitekterne i en ny undersøgelse oplever således travlhed, og derfor har to ud tre arkitektvirksomheder mandet op i første halvår af 2018. Resultaterne indikerer, at det nuværende høje aktivitetsniveau i byggebranchen vil fortsætte, vurderer byggematerialeproducenten Cembrit.

Selvom det ene nybyggeri efter det andet gennem de senere år er skudt op i det danske land, er der ikke blevet slækket på byggeambitionerne, og det kan mærkes hos de danske tegnestuer. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Arkitektpanel, der er et nyt panel bestående af arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen.

I undersøgelsen svarer hele 80 procent af panelets deltagere, at aktivitetsniveauet for 2017 ledte til travlhed, og knap halvdelen (49 procent) angiver, at de havde haft meget travlt. Lægger man det sammen med, at 56 procent af paneldeltagerne ser 2018 som mere travl end 2017, tegner det et billede af en branche, der løber stærkt, og det billede nikker adm. dir. Jens Ole Bahr fra FRIIS & MOLTKE Architects genkendende til:

- Vi har igennem 2017 og 2018 haft en markant opgavetilvækst inden for vores kerneområder: Undervisning, sundhed og boliger. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel har vi således også i samme periode styrket vores kapacitet og kompetencer igennem ansættelser og målrettet efteruddannelse, fortæller Jens Ole Bahr.

Undersøgelsen viser da også, at mere end to ud af tre arkitektvirksomheder har ansat nye medarbejdere i 2018, og at halvdelen af panelet ser mangel på arbejdskraft som branchens absolut største udfordring.

Hos byggematerialeproducenten Cembrit - der står bag Dansk Arkitektpanel, og som er landets største leverandør af løsninger i fibercement til tag og facade - glæder man sig over det høje aktivitetsniveau hos arkitekterne. Det varsler om fortsat højt aktivitetsniveau i byggebranchen over de kommende år, forklarer adm. direktør i Cembrit, Morten Rosager Andersen:

- Arkitekterne befinder sig først i værdikæden og vil derfor ofte være blandt de første til at mærke konjunkturændringer. Derfor ser vi deres travlhed som noget positivt og ikke mindst som et tegn på, at den nuværende gode periode for dansk byggeri også vil fortsætte de kommende år, siger han.

Bæredygtighed er afgørende

Morten Rosager Andersen hæfter sig ved, at arkitekterne ser fibercement som en del af top-3 over særligt aktuelle facadematerialer lige nu sammen med træ og mursten, og at hele 82 procent af panelet har fokus på bæredygtighed, når de skal vælge byggematerialer.

- Det stiller os i en rigtig god position. Vores fibercementprodukter er jo netop attraktive, fordi de giver arkitekter og øvrige beslutningstagere rum til kreativ udfoldelse, alt imens produkterne lever op til de strenge miljøkrav, der stilles i eksempelvis DGNB-certificeret og Svanemærket byggeri. Kombineret med det minimale vedligeholdelsesbehov, giver det os en gunstig plads i markedet, forklarer Morten Rosager Andersen.

Bæredygtighed anses ifølge undersøgelsen desuden som det næstmest vigtige parameter for valget af byggematerialer. Kun overgået af kvalitet.

- I de senere år har vi oplevet en udvikling i bygherres prioriteringer. Bæredygtighed, herunder materialers livscyklusvurdering og indeklima, bliver i langt højere grad efterspurgt i dialogen mellem vores DGNB-specialister og bygherre. Og materialeproducenterne biddrager positivt til denne udvikling igennem dokumentation, dialog og produktudvikling, fortæller Jens Ole Bahr.

Dansk Arkitektpanel

Om undersøgelsen:
Cembrit har i foråret 2018 stiftet Dansk Arkitektpanel - et nyt panel blandt danske arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for branchen. Formålet med Dansk Arkitektpanel er at samle førende fagpersoners erfaringer og kompetencer inden for forskellige grene i branchen og at synliggøre arkitektbranchens brancheindsigt og viden.

Dansk Arkitektpanel blev lanceret på Building Green 2018 i Aarhus. Den aktuelle undersøgelse var online tilgængelig i perioden april-august 2018.

Se mere om Dansk Arkitektpanel her