Ny undersøgelse: 2019 bliver lige så hektisk som 2018

2018 var et hektisk år i byggebranchen, og ifølge landets arkitekter tror de på, at aktivitetsniveauet i det igangværende år mindst lige så højt. Godt 75 procent af de adspurgte arkitekter svarer i en ny undersøgelse, at de forventer, at 2019 bliver på niveau med eller endnu mere hektisk end 2018. Bag undersøgelsen står byggematerialeproducenten Cembrit.

Tiltroen til et fortsat højt aktivitetsniveau i byggebranchen er stor på de danske tegnestuer. I en ny undersøgelse svarer 76 procent af de adspurgte arkitekter, at de forventer samme eller højere aktivitetsniveau i år sammenlignet med sidste år, mens kun 24 procent spår tilbagegang. Samtidig tilkendegiver 69 procent, at de sidste år ansatte nye medarbejdere, og hvis de positive forventninger holder stik, bliver der også i 2019 behov for at udvide bemandingen på tegnestuerne.

Sådan lyder hovekonklusionen på en ny undersøgelse gennemført af Dansk Arkitektpanel, der er et panel bestående af arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen.

Til trods for udpræget rekruttering til tegnestuerne i løbet af 2018, så har ”mangel på arbejdskraft” måtte vige pladsen til fordel for ”høje priser”, der nu angives af de adspurgte arkitekter som den største udfordring for branchen. På tredjepladsen følger ”lange leveringstider”.

Kvalitet er vigtigst

Arkitekterne i undersøgelsen peger på kvalitet som det mest afgørende kriterie for valg af byggematerialer. Hele 35 procent af de adspurgte arkitekter mener, at kvalitet er mest afgørende, mens 28 procent peger på bæredygtighed, som dermed indtager andenpladsen. Kun 15 procent henviser til pris som det vigtigste kriterie. Af undersøgelsen fremgår også, at arkitekterne tilskriver træ rollen som det mest dominerende byggemateriale i 2019 foran blandt andet mursten, beton, glas, stål og fibercement m.fl., mens hvid, sand, antracit og grå forventes at blive de dominerende farver.

 

Om undersøgelsen

Cembrit har i foråret 2018 stiftet Dansk Arkitektpanel - et nyt panel blandt danske arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for branchen. Formålet med Dansk Arkitektpanel er at samle førende fagpersoners erfaringer og kompetencer inden for forskellige grene i branchen og at synliggøre arkitektbranchens brancheindsigt og viden. I den aktuelle undersøgelse er data indsamlet i perioden fra oktober 2018 til februar 2019, hvor 77 arkitekter og rådgivere har deltaget.