DEBAT: Præfab-bølgen er over os

Artikel af Cembrits projektkonsulent Benn Riis Ebbeesen.

Vi skal ikke mere end 10-15 år tilbage for at finde en god snert af modvilje over for præfabrikanter blandt de danske arkitekter. Denne form for masseproducerede, plug’n’play-løsninger var ikke just velanset. Men heldigvis er den opfattelse af præfabrikerede elementer i byggeriet ganske forandret til det positive i dag. I min daglige gang på mange af landets tegnestuer ser jeg nu, hvordan stort set alle arkitekterne er i tæt dialog og samarbejde med præfabrikanterne. Hos Cembrit har vi også selv fået en række store leverandøraftaler med nogle af Danmarks største præfabrikanter i hus gennem de senere år.

 Præfab-bølgen er over os, og den er en del af en større samfundstendens, hvor kunden forventer stadigt større tilpasningsmuligheder i kombination med stor brugervenlighed. I byggeriet ses det bl.a. ved en stigende grad af forespørgsler på produkter, der kan tilpasses individuelt til kunden allerede fra fabrikken, før de leveres på byggepladsen.

Jeg er sikker på, at disse ”plug ’n’ play-løsninger” er et koncept, som er kommet for at blive, også i byggeindustrien – og jeg er ret begejstret for denne udvikling! For jo mere vi formår at lave eller montere på forhånd fra fabrikken, des mere sikkert bliver det samlede byggeri. Det er nemmere at minimere fejl fx ift. de skærpede energikrav til tæthed. Når præfabrikerede elementer samles på en lukket fabrik og i samme temperatur sikrer man en større ensartethed end på byggepladsen, hvor vejr, vind og fugt kan påvirke materialerne.

Som leverandør af byggematerialer til alle niveauer i byggebranchen ønsker vi på ingen måde at hægte os af udviklingen ved at fortsætte i gamle fodspor. Tværtimod så ønsker vi at gå forrest, hvor vi kan. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at jeg mener, at vi har et ansvar over for vores kunders forretning til hele tiden at udvikle og nytænke vores produktion til deres fordel.

For Cembrits vedkommende betyder det bl.a., at vi skal producere og levere vindspærreplader og facadeplader, der er skåret til efter kundens ønsker og behov og er kantforseglede allerede fra fabrikken, så selv monteringsarbejdet bliver mere effektivt.

Faktisk er vi allerede godt på vej med at søsætte nye tiltag, der forbedrer processen for alle led i værdikæden: Gennem de seneste år har Cembrit iværksat adskillige nye produktionsrelaterede initiativer, der skal løfte effektiviteten og logistikken på tværs af produktprogrammet, så vi kan producere skræddersyede leverancer og produkter til vores kunder.

Hvis vi vil bevare vores position i markedet, skal vi være fremme i skoen ift. at spotte branchens nye tendenser og behov, og derfor har vi valgt at ride med på denne bølge – ikke svømme i mod den – for jeg er sikker på, at dette kun er begyndelsen af en stor forandring i vores branche.

Benn Riis Ebbesen

Benn Riis Ebbesen, Projektkonsulent - Arkitekter, Sjælland, Lolland, Telefon 40 132 313

 

Læs mere om Cembrit Projekt og find din lokale projektkonsulent, som glæder sig til at høre om dit næste store byggeprojekt her