Analyse: Voldsom skævvridning i boligejernes købekraft

Boligprisernes generelle rutsjetur efter finanskrisen stoppede i begyndelsen af 2009, og siden har priserne udviklet sig vidt forskelligt for henholdsvis parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Bedst er det gået for ejerlejlighederne, der nu har rundet en prisstigning på 50 procent og dermed forgylder ejerne med en skattefri gevinst i millionklassen. Det viser en ny analyse foretaget af byggevirksomheden Cembrit, der peger på, at efterspørgslen i byggebranchen i stigende grad koncentrerer sig i de store byer.

Boligpriserne i Danmark var generelt stigende i første halvdel af 00’erne og generelt faldende under finanskrisen, men derefter ophører fællestrækkene fuldstændig. For mens priserne på ejerlejligheder siden første kvartal 2009 er steget med mere end 51 procent og ser ud til at fortsætte med at stige, så er prisen på fritidshuse faldet med ca. 7,3 procent. I modsætning til fritidshusene har prisudviklingen på parcel- og rækkehuse været positiv, men med en stigning på i underkanten af 13 procent er der lang vej op til ejerlejlighederne. I samme periode er antallet af borgere, der er bosiddende i landets fire største byer, steget med næste 150.000 ifølge Danmarks Statistik, og det er en af årsagerne til prisudviklingen, forklarer områdedirektør i Nordjyske Bank Jacob Jensen:

- Efterspørgslen på ejerlejligheder har været markant stigende, hvilket blandt andet skyldes, at flere og flere flytter til de større byer. Samtidig skal det ses i lyset af, at der de seneste år har været økonomisk fremgang, stigende beskæftigelse, rekordhøje opsparinger og en historisk lav rente. Det bidrager alt sammen til at presse priserne i vejret.

Byggevirksomheden Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, bekræfter også de vidt forskellige prisudviklinger og hæfter sig ved de voldsomme forskelle i købekraft, der de seneste år er opbygget blandt danskerne.

- Mens priserne på de forskellige boligtyper hidtil har bevæget sig i samme retning, så har vi de seneste år set endog meget store forskelle på boligejernes værditilvækst, siger administrerende direktør i Cembrit Mogens Fisker og tilføjer:

- Og selv om de fleste boligejere tjener penge på andet end bare prisstigninger på boligen, så er der ingen tvivl om, at 1 eller 2 millioner kroner i skattefri gevinst på boligen har en betydning for tilbøjeligheden til at igangsætte renoveringsarbejde eller andre forbedringsprojekter. Derfor forventer vi også, at efterspørgslen efter vores produkter og andre byggematerialer vil fortsætte med at koncentrere sig i de områder, hvor købekraften udvikler sig mest positivt, nemlig i de største byer.

Boligen i byen skal passe sig selv

Mogens Fisker hæfter sig også ved, at efterhånden som efterspørgslen koncentreres i de største byer, er der også et voksende ønske om, at byggematerialerne i boligen så at sige skal passe sig selv og ikke stille store krav til vedligeholdelse, som tager tid fra andre og mere tillokkende aktiviteter. 

- Det her med at bruge en weekend på at male facadebrædder eller cykelskur er ikke specielt attraktivt, når byens mange tilbud venter lige om hjørnet. Derfor fokuserer vi på at skabe produkter, der kræver et absolut minimum af vedligeholdelse, og som samtidig giver den ønskede designmæssige frihed. Det er ikke nødvendigvis den billigste løsning på kort sigt, men det betaler sig i det lange løb, fordi det sparer materialer såsom f.eks. maling over tid og frigiver tid til at lave noget andet og mere spændende. Det er en prioritering vi regner med at se mere til i fremtiden, lyder det afsluttende fra Mogens Fisker. 

 

Fakta: Prisudvikling på boligmarkedet

Kilde: Realkreditrådet

 

Fakta: Folketal i de største danske byer

  

Kilde: Danmarks Statistik