ANALYSE: Nogle boligejere betaler firedobbelt varmepris

Vinteren står for døren og dermed behovet for at tænde for varmen, men danske boligejere betaler vidt forskellige priser for det samme forbrug af fjernvarme. I Blåhøj syd for Brande slipper boligejerne med bare 5.456 kroner om året for at opvarme huset, mens prisen for opvarmning af et tilsvarende hus i Nimtofte på Djursland lyder på mere end 24.000 kroner. Det viser en analyse fra byggematerialeleverandøren Cembrit og erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, der samtidig peger på store forskelle i den økonomiske gevinst ved at energirenovere.

Varmen er akkurat den samme, men prisen varierer med omkring 440 procent, når en boligejer i henholdsvis Blåhøj syd for Brande og Nimtofte på Djursland tænder for radiatoren i huset. I Blåhøj koster det nemlig 5.456 kroner om året at opvarme et hus på 130 kvadratmeter, mens prisen for at opvarme et fuldstændig tilsvarende hus i Nimtofte på Djursland lyder på 24.012 kroner.

De to områder udgør yderpunkterne i de store prisforskelle, som danske boligejere betaler for fjernvarme, og som samtidig betyder store forskelle i den økonomiske gevinst forbundet med at energirenovere.

Det konstaterer byggematerialeleverandøren Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, og som sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har analyseret fjernvarmepriserne på baggrund af den seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet.

- De her forskelle er i sig selv vældig interessante for forbrugerne, men det er også noget, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at energirenovere dig til en lavere varmeregning. For vi har altså nogle rigtig dyre områder, hvor der er gode argumenter for at komme i gang med at energirenovere. Det gør samtidig huset nemmere at sælge, og med de rigtige byggematerialer får du et tidssvarende udtryk og sparer tid og kræfter på vedligehold i mange år fremover, lyder det fra administrerende direktør i Cembrit Morten Rosager Andersen.

Pas på abonnementsfælder

I Dansk Byggeri påpeger økonomisk konsulent Nura Deveci, at fordelingen imellem fast abonnement og forbrugsafhængig pris er vidt forskellig fra område til område. Og ligesom varmeprisen er det også meget afgørende for den økonomiske gevinst ved at energirenovere.

- I cirka hvert femte fjernvarmeværk udgør den faste del af varmeregningen mere end 40 procent af den samlede pris, boligejerne betaler for opvarmning. Det betyder, at selv om du energirenoverer og derigennem halverer dit varmeforbrug, så falder din varmepris kun med knap en tredjedel, fordi abonnementet er fast, og det er selvsagt ikke særlig tilfredsstillende rent økonomisk, siger Nura Deveci.   

Hun oplyser, at langt størstedelen af landets cirka 400 fjernvarmeværker har et fast abonnement på mellem 20 og 40 procent af den samlede pris.

- Energirenovering er naturligvis stadig en god investering på lang sigt, og der kan være andre grunde til at energirenovere end de rent økonomiske. Men uanset er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget abonnementet udgør af prisen i dit område, for det går ud over din besparelse ved at energirenovere, tilføjer Nura Deveci.

 

Cembrit Bølgeplade B7

Et tagskifte er en oplagt mulighed til at få isoleret sin bolig yderligere til gavn for

varmeregningen og miljøet. 

 

Prishop på 116 procent

Selv om prisforskellene på fjernvarme i Danmark er blevet mindre de seneste år, så er der stadig områder i landet, hvor priserne fluktuerer relativt voldsomt. Fra august 2015 til august 2018 er det eksempelvis blevet godt 116 procent dyrere at opvarme et hus i Svendborg, mens prisen i samme periode er faldet med knap 65 procent i Blåhøj Syd for Brande, så området nu har landets billigste fjernvarme.

- Pointen er, at fjernvarmeprisen ikke er en statisk størrelse. Så hold øje med udviklingen og tænk over, om det kunne være en idé at investere i en energirenovering – både for pengenes og miljøets skyld, siger Morten Rosager Andersen og tilføjer afsluttende:

- Varmeudslip fra vores huse og andre bygninger tegner sig for en meget betydelig del af vores samlede CO2-udledning, og når man samtidig kan spare penge på varmeregningen, er det helt oplagt at gøre en større indsats på det her område. 

Ifølge Dansk Fjernvarme tegner fjernvarme sig for omkring 65 procent af opvarmningen i Danmark. Dog med undtagelse af Region Sjælland, hvor fjernvarmen alene tegner sig for knap 40 procent.

 

De 5 dyreste og billigste

Nedenfor fremgår de 5 dyreste henholdsvis billigste fjernvarmeværker i Danmark:

   

Dyrest

Billigst

   
       
Nimtofte, Djursland 24.012 kr. Blåhøj, Midtjylland 5.456 kr. 
(Nimtofte Takstområde 1)   (Blåhøj Energiselskab Amba)  
       
       
Brovst, Nordjylland 23.499 kr. Skærbæk, Sønderjylland  5.974 kr. 
(Øland Kraftvarmeværk Amba)   (Skærbæk Fjernvarme Amba)   
       
       
Æreskøbing, Ærø  23.484 kr. Aarhus, Midtjylland 6.814 kr.
(Rise Fjernvarme Amba)   (Affaldsvarme Aarhus)   
       
       
Lørslev, Nordjylland  23.484 kr.  Lemvig, Vestjylland 7.154 kr.
(Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba)    (Lemvig Varmeværk A/S)  
       
       
Vejby, Nordsjælland  23.386 kr.  Grindsted, Midtjylland  7.400 kr.
(Vejby-Tisvilde Fjernvarme Amba)   (Gev Varme Amba)  
       

 

Læs her om en boligforening, der opnåede en varmebesparelse på 65% ved at efterisolere facaden i forbindelse med en større renovering af boligerne.