ANALYSE: Mangel på arbejdskraft i byggebranchen - foreløbig uden løbske priser

Trods de seneste års opsving har der været en overraskende stabil og moderat udvikling i omkostningerne til både arbejdskraft og materialer ved boligbyggeri. Og selv om det høje aktivitets- og beskæftigelsesniveau er begyndt at sætte sig spor i form af mangel på arbejdskraft og dyrere timepriser på enkelte fagområder, så er der ingen grund til panik. Sådan lyder vurderingen fra Dansk Byggeri og byggevirksomheden Cembrit A/S, der begge forventer stor efterspørgsel i byggebranchen i de kommende år - særligt inden for nybyggeri af boliger.

Flere end hver fjerde virksomhed i bygge- og anlægsbranchen oplever lige nu mangel på arbejdskraft som en produktionshæmmende faktor. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Henset til tidspunktet på året ligger manglen på arbejdskraft på det højeste niveau i 10 år, men alligevel er omkostningerne til arbejdskraft foreløbig ikke stukket af.

Siden 2012 er priserne på arbejdskraft dog steget hurtigere end priserne på materialer, men det er stort set isoleret til arbejdskraft på jord- og beton-området samt tømrerområdet. Modsat er omkostningerne til eksempelvis maler-produkter og el-artikler faldet de seneste år, og det er dermed en del af forklaringen på den større prisforskel på henholdsvis arbejdskraft og materialer.

Vurderingen fra Dansk Byggeri og byggevirksomheden Cembrit er derfor, at selv om virksomhederne har stigende udfordringer med at tiltrække arbejdskraft, så er følgevirkningerne på kort sigt moderate.

Formildnende omstændigheder

Hos Dansk Byggeri begrunder cheføkonom Bo Sandberg fraværet af stor bekymring med en række formildnende omstændigheder, som eksempelvis den udprægede konkurrence i bygge- og anlægsbranchen. Den er nemlig ifølge Bo Sandberg med til at holde prisudviklingen på arbejdskraft og materialer på et moderat niveau.

- Vi ser stigende vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er helt klart sælgers marked så langt øjet rækker. Men en kombination af flere nyuddannede, seniorer, der bliver længere tid på arbejdsmarkedet, udenlandsk arbejdskraft samt stigende industrialisering og digitalisering gør tilsammen, at udfordringen kan håndteres. Ellers som fru Merkel siger: Wir schaffen das, sammenfatter Bo Sandberg.

Kan påvirke købsadfærd

Hos Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, peger salgschef Morten Erikstrup ligesom Dansk Byggeri på, at det høje aktivitets- og beskæftigelsesniveau sandsynligvis vil fortsætte i de kommende år. Og han hæfter sig ved, at selv om manglen på arbejdskraft fortsat er overkommelig, så kan en kraftigere prisudvikling på arbejdskraft få betydning for købsadfærden på markedet. 

- Det, der i den her forbindelse ligger os som leverandør til byggebranchen rigtig meget på sinde, er bl.a., hvordan det på sigt kan påvirke købsadfærden i form af øget efterspørgsel efter byggematerialer, der er lette at håndtere. Altså byggematerialer, som kræver et minimum af indsats og tidsforbrug for at montere, og som i tilfælde af en stigende timepris alt andet lige vil fremstå mere konkurrencedygtige, siger Morten Erikstrup og tilføjer:

- Det er for tidligt at konstatere en egentlig forskydning i præferencerne på markedet, men den her udvikling øger i hvert fald incitamentet til at prioritere materialer, som kræver relativt få timer til montage og vedligeholdelse, og det er netop et af de områder, vi har højt prioriteret i vores virksomhed. 

 Bo Sandberg understreger afslutningsvis, at arbejdsomkostningerne fortsat indgår med en væsentlig lavere vægt i det samlede byggeomkostningsindeks for boliger, end materialerne gør. For mens arbejdsomkostningerne alene tegner sig for 28,7 procent, tegner materialerne sig for 71,3 procent.  

 

Cembrit analyse vedr. boligbyggeri og arbejdskraft - kilde: Danmarks Statistik

 

Om Cembrit

Cembrit A/S med hovedsæde i Aalborg er datterselskab i den internationale Cembrit gruppe. Som en del af Cembrit Gruppen har Cembrit A/S tilpasset sig det globale markeds udfordringer og muligheder. Et element i denne tilpasning har været at flytte produktionen til fabrikker i udlandet, og Cembrit A/S er i dag et rent salgs- og rådgivningsselskab.

Cembrit gruppen har datterselskaber i 14 lande og er Europas næststørste og hurtigst voksende aktør inden for fibercementbaserede byggematerialer. Det er bl.a. i kraft af den position, at Cembrit arbejder strategisk med at udvikle anvendelsesmulighederne for fibercement og dermed udvide det totale marked for byggematerialer i fibercement.

Se mere om Cembrit A/S på www.cembrit.dk