Historie

Dansk Eternit A/S og den russiske revolution


I 1910 bestiller den russiske Zar Nicolaj d. II tre eternitanlæg gennem FLS i Valby. Anlæggene er pakket og står klar til afsendelse allerede i 1914, men på grund af den Russiske Revolution afskibes anlæggene ikke. Anlæggene står nu i Valby uden aftager.


Dansk Eternits historie hører uløseligt sammen med cementfabrikken ”Danmark”, der starter med etableringen af The Danish Portland-Cement Company i 1891. Desværre kom der ikke meget cement ud af dette, og tilbage stod en del halvfærdige bygninger og nogle skuffede engelske investorer. Men i 1896 på levningerne af de halvfærdige bygninger og med en del pengestærke investorer i baghånden blev Interessentselskabet Portland-Cementfabrikken Danmark Ltd. dannet.

På grund af økonomiske behov blev selskabet i 1899 omdannet til aktieselskabet Aktieselskabet Portland-Cementfabrikken Danmark. Cementfabrikken Danmark lå tæt på gode råstoffer til cementfremstilling, men havde en dårlig beliggenhed i forhold til Aalborg havn. Disse realiteter samt den efterhånden hårde konkurrence i cementbranchen gjorde udfaldet for Cementfabrikken Aalborg.

Så i takt med et voksende marked for byggematerialer i Danmark blev det derfor besluttet, at man ville prøve at fremstille eternit på fabrikken i Aalborg. Det resulterede i købet af det ene af de tre eternitanlæg, som den russiske Zar havde bestilt og som nu stod uafhentet i Valby. Et andet af de tre anlæg blev sendt til Lomma i Sverige, mens det tredje skulle bruges som ”reservedelslager”.

Dansk Eternit Fabrik A/S blev stiftet d. 8. december 1927 af ingeniør Poul Larsen, direktør E. Boeck-Hansen og ingeniør C.A. Møller, alle med tilknytning til F. L. Smidth og Co. A/S.
De havde en del maskin- & driftserfaring fra FLS' eternitproduktion i Lomma, Sverige samt salgserfaring fra A. Rindoms import af eternit fra Lomma. Med grundelementerne til et Hatschekanlæg stående hos FLS i Valby, var vejen banet for en eternitfabrik i Danmark.

Der var flere grunde til, at fabrikken skulle placeres i Aalborg, men et af argumenterne var cementfabrikken Danmarks beliggenhed tæt på gode råstoffer til cementfremstilling. Denne fabrik leverede cementen til eternitproduktion frem til slutningen af 1970'erne.

Hatschekprocessen, var navngivet efter sin østrigske opfinder, Ludwig Hatschek, og den udgjorde således Dansk Eternits produktionsgrundlag fra 1928. Selvom det første anlæg, set med nutidens øjne var meget primitivt, og krævede megen manuel håndtering, så er det det samme grundlæggende produktionsprincip, som vi i dag møder på de mest moderne Hatschekanlæg.

 

Den nye fabrik

Gennem betydelige investeringer og en betydelig medarbejderindsats omlægges Dansk Eternit, fra midten af 70'erne til midten af 80'erne, til en teknologisk og moderne fibercementbaseret virksomhed. Umiddelbart før den sidste B5 bølgeplade forlader det gamle Hatschekanlæg 03 i december 1987, starter anlæg X1 med at producere nye bølgeplader. Med dette Hatschekanlæg sættes samtidig gang i udviklingen af Hatschekprocessen i såvel maskinteknologisk som sikkerhedsmæssig henseende.
I et mere en 70 årigt udviklingsforløb er der selvsagt mange interne begivenheder, der har sat et betydningsfuldt præg på Dansk Eternit med store udfordringer for virksomheden og dens medarbejdere til følge.