4. panelundersøgelse

Konklusionerne fra Dansk Arkitektpanels 4. panelundersøgelse foretaget i slutningen af 2019.

Vi har samlet de vigtigste konklusioner fra Dansk Arkitektpanels spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt danske arkitekter i november-december 2019, og hovedkonklusionerne kan kort skitseres som følgende.

Konjuktur

  • 65 % forventer, at 2020 som helhed bliver på niveau med 2019, og 18 % forventer, at 2020 bliver bedre end 2019.
  • 37% vurderer, at branchens største udfordring i øjeblikket er, at værdikæden indsnævres - ingeniører, entreprenører o.a. overtager dele af arkitektbranchens opgaver.
  • 46 % ser arkitektens rolle i værdikæden miste indflydelse.

Tendenser

  • 77 % af panelets deltagere mener, at bæredygtighed er er den største trend i byggeriet i øjeblikket, efterfulgt af digitalisering og urbanisering.

Byggematerialer

  • Beton vurderes at have den mest negative klimaeffekt, efterfulgt at stål og aluminium.
  • 61 % af de adspurgte paneldeltagere vurderer, at arkitekter er den faggruppe, der har mest indflydelse på valg af byggematerialer.

Artikel med yderligere konklusioner fra 4. panelundersøgelser: Arkitekters tab af indflydelse kan skade dansk arkitektur

Læs også: Bæredygtighed vejer tungest i byggebranchen ifølge 7 ud af 10 arkitekter

Artikler med yderligere analyse og konklusioner fra 4. panelundersøgelse vil blive udarbejdet og tilføjet løbende.

Uddybende resultater fra undersøgelsen

Spørgsmål om trends i byggebranchen:

Regeringens klimamål betyder, at Danmarks CO2-aftryk skal ndebringes med 70 % frem mod 2030. Hvordan mender du, at byggesektoren kan bidrage til dette?

Udvalgte svar:

"Man skal være bedre til i hele processen at tænke bæredygtighed, helt fra starten. Handler også om at tænke på regnvand, spildevand, det er ikke nok bare at bygge i træ fx for at gøre det bæredygtigt. Tænk langsigtet frem for nu og her.”

"Energieffektisering på følgende områder: genbrug af byggematerialer. bedre isolering. energi effektivisering af tekniske installationer."

"Solceller som del af energirammen, genbrug af regnvand, affalds/kildesortering herunder såvel byggematerialer som
husholdningsaffald, nye vinduer og døre. der er ca 40 % co og energitab i byggeriet"

"Tænk globalt, køb lokalt."

"Byggebranchen spiller en afgørende rolle men hvem kommer først ifht at sætte det afgørende pres for at ændre praksis. Og Vigtigt at vi som branche kan udvikle metoder sammen. Der skal en fælles tilgang til. Lige nu sidder alle tegnestuen og ar bejdser på hver deres måde at arbejde med bæredygtighed. Det er en konkurrenceparameter, men hvis det var nemmere at vidensdele kunne vi måske nå målene hurtigere.”

"Vi skal isolere vores eksisterende bygningsmasse og ændre på SAVE regler, så det er muligt at forbedre energimærke og indeklima på bevaringsværdige bygning m.m. Udover det så skal det hele vendes på hovedet og transport faktor skal inkorporeres og gennemtænkes. DGNB er ikke en magisk løsning. Vi skal bla . bygge Earthships ud af skrald m.m. for at forbinde arkitekturen med naturen = BIOTECTURE"

Del din viden om byggebranchen med Dansk Arkitektpanel - bliv paneldeltager her (nederst på siden)