1. panelundersøgelse

Konklusionerne fra Dansk Arkitektpanels første panelundersøgelse foretaget i 2018.

Vi har samlet de vigtigste konklusioner fra Dansk Arkitektpanels spørgeskemaundersøgelse, og de kan kort skitseres som følgende.

Konjuktur

  • Halvdelen af de adspurgte mener, at 2017 har været et meget travlt år, og 56% tror, at 2018 bliver et endnu travlere år end 2017.
  • 51% vurderer, at branchens største udfordring i øjeblikket er mangel på arbejdskraft, mens 37% mener, at høje priser er den største udfordring.

Byggematerialer

  • Kvalitet og bæredygtighed har størst indflydelse på valg af byggematerialer.
  • 36% svarer, at bæredygtighed ”i høj grad” spiller en rolle i valg af byggematerialer, mens 33% svarer ”i meget høj grad”.

Artikler med yderligere konklusioner fra 1. panelundersøgelser