Strategisk transport kan gøre en stor forskel

Transport af personer og varer udleder i dag en fjerdedel af Europas drivhusgasser, og transportsektorens CO2-udledning vokser mere end nogen anden. På netop dette område har Cembrit valgt en strategisk tilgang for at fremme bæredygtigheden og nedbringe vores andel af CO2-udledningen.

Tog frem for lastbiler
Hvor muligt, anvender Cembrit altid togtransport frem for lastbiler, hvilket er en langt mere miljøvenlig løsning. Cementen leveres fra lokale producenter og fragtes direkte ind på fabrikkerne, der har togskinner helt ind på fabriksgrunden. Togtransport bruges således både til leverancer af råvarer og afsendelse af færdige produkter. 

Skibstransport
Derudover stræber Cembrit altid efter at benytte skibsfragt, hvor muligt, hvilket er en af de mest miljøvenlige former for transport. Hvis man sammenligner fx lastbiler og containerskibe, så udleder lastbiler mere end 12 gange så meget CO2 som containerskibe.

Selvom man af helt naturlige årsager ikke kan anvende skibsfragt til al transport, så viser disse tal, at det helt klart er en transportform, som er værd at stræbe efter. Fx fragtes Cembrits PVA-fibre på råvaresiden og Cembrit planker på færdigvaresiden, som begge kommer langvejs fra, hhv. Asien og USA, til deres destination via skibsfragt.

Smarte lagerplaceringer
Cembrit har desuden anlagt strategiske lagre rundt om i landet for at spare på kilometerne og minimere CO2-udslippet. Derudover fragtes størstedelen af Cembrits bølgeplader direkte fra produktionen til vores kunder, hvilket også sparer os en runde omkring lageret, arbejdskraft, trucks og ekstra transport.

Genbrug af træpaller
Næste grønne skridt i Cembrits transportstrategi er at udbygge det eksisterende retursystem for træpaller – et projekt, som vi arbejder målrettet på at få gennemført med det formål at minimere brugen af træprodukter i værdikæden.