Minimalt spild

Gennem årene har Cembrit formået at reducere mængden af affaldsprodukter væsentligt, og vi fortsætter med at lede efter muligheder for genanvendelse i værdikæden.

Genbrug af fibercementrester
Hvor muligt, recirkuleres fibercementrester fra produktionen tilbage i processen for at undgå unødvendigt spild. 

Minimalt vandforbrug i et lukket system
Vand er en af de mest anvendte ressourcer i produktioner verden over, og Cembrit har gennem en årrække satset markant på en målrettet, bæredygtig produktionsstrategi med det formål at nedbringe vandforbruget til et minimum. 

Den store reducering af vandforbruget i produktionen skyldes bl.a., at al procesvand i dag recirkuleres i et lukket system. Fabrikkerne har eget rensningsanlæg, og det vand, som udledes til det offentlige kloaksystem, indeholder ingen sundhedsskadelige partikler eller andre restprodukter fra produktionen.