Genanvendelse med formål

I Cembrit tror vi på, at et produkts livscyklus bør gå i ring, så vi undgår unødigt spild og bidrager til bæredygtigheden i samfundet. Når et fibercementprodukt skal bortskaffes, er der mange muligheder for genanvendelse, fx:

Genbruges i ny beton
Et fibercementprodukt kan nedknuses og indgå i betonproduktion. 

Vejfyld
Fibercementprodukter er egnede som vejfyld – et initiativ, som Cembrit arbejder på at få gennemført i samarbejde med myndighederne.