Reference - Boligforeninger

Blått Kompetansesenter Frøya

Fakta

Land: Norge
År: 2016
Arkitekt: Siv.Ark. Mnal Øystein Thommesen