Vælg det rigtige værktøj

Facadebeklædning

Cembrit Håndklipper

For hurtig og effektiv tilpasning af Cembrit planker. Er Cembrit Håndklipper et effektivt hjælpemiddel, som også mindsker støv i forbindelse med tilskæring(se montagefilm nedenfor.

Cembrit Gecko Bræddeholder

Cembrit Klinge

For at sikre at den færdige facadeløsning modsvarer Cembrit produkternes høje kvalitet, er det vigtigt at have den rigtige klinge til opskæringen. Cembrit Klingerne er med trapezformede diamanttænder, og giver en fremragende snitkvalitet ved tilskæring af alle Cembrits facadeprodukter. Cembrit klingerne er beregnet til fx Festo dyksav og andre håndrundsave samt til stationære rundsave.

Ved anvendelse af Cembrit Klinge til skæring af produkter i fibercement, mindskes støvgener væsentligt sammenlignet med andre skæreskiver. Cembrit klingen er et højkvalitetsprodukt, der kan genopslibes, hvilket giver en ekstrem lang holdbarhed.

Montage af Cembrit Planker med Gecko og Håndklipper
 

play_video

Se film

 
 Fakta omkring værktøj til
  facade beklædning

Cembrit Tip: Asymmetri ved skrueplacering giver styrke

Ved hjørner skal skruerne placeres asymmetrisk for optimal styrke og holdbarhed af facadeplader.
Tjek montagevejledning for korrekt placering. Pladerne skal monteres efter gældende
montagevejledninger for at være omfattet af Cembrit Garanti.

Vælg det rigtige værktøj

Bølgeplader

 
Fakta omkring værktøj til bølgeplader

BORING I BØLGEPLADER

Ved oplægning af fuldkantede tagplader eller ved montering af vinkelrygninger forbores for tagskruen. Ved vinkelrygninger foretages boringen af skruehuller først, når den enkelte plade er placeret på montagestedet. Skruehullerne bores i bølgetoppene på bølgepladen og ved rygninger forbores over en bølgetop. Der bores vinkelret på tagfladen. Ved fuldkantede plader placeres skruehul minimum 75 mm fra underkant tagplade og 75 mm fra underkant vinkelrygning. Benyt et Ø9 bor med hårdmetalskær. Ved anvendelse af Cembrit Ankermontagesæt dog Ø10.

Ved brug af hurtiggående værktøj til skæring eller boring, kan der frembringes støv, hvorfor man altid skal følge de gældende regler vedr. sikkerhed og beskyttelse. Skærestøv fjernes straks, da det ellers kan brænde sig fast på pladerne.

TIP TIL TAGET: SÅDAN KAN DU SIKRE TÆT MONTAGE AF VINKELRYGNINGER

Husk at rygninger skal have fire skruer og tætningsbånd i overlægget. For at sikre en optimal tætning mellem rygningerne, kan man ved montagen med fordel, bruge sit knæ til at holde rygningen korrekt på plads, indtil denne er færdigskruet.
Dette for at sikre, at der ikke kommer luft i overlægget, for at modvirke indtrængning af sne og
slagregn mv.