FIBERCEMENT FINDER NYE ANVENDELSESMULIGHEDER

Arkitekter og bygherrer skubber hele tiden grænsen mellem tagprodukter og facadeprodukter. De lader sig ikke begrænse af produkternes oprindelige anvendelsesformål, men nytænker i stigende grad produkterne med det formål at skabe iøjefaldende, flotte og anderledes tag- og facadeløsninger. Hvor det tidligere var mere undtagelsen end reglen, at man så tagprodukter som facadebeklædning, er der nu tale om en tendens til, at arkitekter og bygherrer i meget større grad tænker bredt ud af boksen, hvad angår anvendelsesmuligheder for byggematerialer. Det kommer der interessante, æstetiske og kreative byggerier ud af.

Et eksempel herpå er Kirstinelund 2, et kontorbyggeri i Lystrup ved Aarhus, som har tiltrukket en del opmærksomhed fra både arkitekter og entreprenører pga. bygningens anderledes tagløsning – taget er nemlig beklædt med samme facadeplader som ydermurerne (Color Front Opal).