21. januar 2020

Arkitektundersøgelse: Bæredygtighed vejer tungest

Bæredygtighed vejer tungest i byggebranchen ifølge 7 ud af 10 arkitekter. Det viste Dansk Arkitektpanels seneste undersøgelse med fokus på aktuelle tendenser og konjunkturer inden for byggeriet. Nu er det igen muligt at dele erfaringer og viden inden for branchen i en ny panelundersøgelse.

Bæredygtighed står stadig øverst på dagsordenen blandt landets tegnestuer. Det indikerede Dansk Arkitektpanels undersøgelse, som blev offentliggjort i sommeren 2019.

Her svarede 33 procent af panelets deltagere, at bæredygtighed er det vigtigste kriterie for valg af byggematerialer, efterfulgt af priser og kvalitet.

71 procent af panelets deltagere mener desuden, at bæredygtighed generelt præger aktørerne i branchen i øjeblikket, mens 36 procent mere specifikt mener, at nedbringelse af CO2 er største fokusområde i byggebranchen.

Seneste undersøgelse viste også, at der var delte meninger blandt arkitekterne om, hvorvidt bæredygtighed kan italesættes som en trend eller en omtanke, der altid har eksisteret, hvilket følgende kommentarer fra undersøgelsen illustrerer:

  • Trenden er voldsomt opreklameret - der er jo ikke tale om ny viden. Bæredygtighed (herunder genbrug/genanvendelse) har været med i overvejelserne i projekteringsfasen gennem mange år.

Kilde: Selvstændig arkitekt

  • Jeg finder det kun mere og mere nødvendigt. Problemet er, at vi bygger for profit og ikke for at løse behov. Boligerne er for dyre for dem, der mangler dem. Vi burde lave mere renovering og transformation på trods af, at det måske ikke er det mest økonomiske.

Kilde: Nyuddannet arkitekt

En ny panelundersøgelse dykker nu endnu en gang ned i branchen for blandt andet at få indblik i aktuelle byggetrends og udfordringer i 2020. Derudover skal undersøgelsen skabe indsigt i, hvordan byggesektoren kan bidrage til at nå regeringens klimamål i 2030.

 

Om Dansk Arkitektpanel:

Cembrit har i foråret 2018 stiftet Dansk Arkitektpanel - et panel blandt danske arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for branchen. Formålet med Dansk Arkitektpanel er at samle førende fagpersoners erfaringer og kompetencer inden for forskellige grene i branchen og at synliggøre arkitektbranchens brancheindsigt og viden. Du kan blive penelmedlem og dele din unikke viden og dine holdninger med branchen her.