21. maj 2021

Årsregnskab 2020: Cembrit-koncernen konsoliderer sig i et coronapræget år

Den danske byggematerialekoncern Cembrit fik en markant fremgang på både top- og bundlinje i 2020. Omsætningen steg til 1,73 milliarder kroner, mens indtjeningen landede på 281,74 millioner kroner.

2020 blev et travlt år for Cembrit, der er blandt de førende europæiske producenter af tag- og facadematerialer i fibercement. Koncernen, der har hovedkontor i Danmark og produktions- og salgsselskaber i 14 europæiske lande, løftede omsætningen med godt otte procent fra 1,60 milliarder kroner i 2019 til 1,73 milliarder kroner i 2020. Facadeprodukterne, der udgør en stigende del af omsætningen, tegnede sig i 2020 for 40 procent. Også indtjeningen voksede i 2020. I 2019 landede den på 168,00 millioner kroner (EBITDA), mens den i 2020 voksede til 281,74 millioner kroner svarende til en stigning på 68 procent:  

- 2020 blev et tilfredsstillende år for Cembritkoncernen. Vi formåede at fortsætte vores vækstrejse og at forbedre indtjeningen primært ved at fastholde vores fokus på optimering af produktionen samt produktporteføljen ved blandt andet at udfase dårligt performende produkter, siger koncernchef Jørn Mørkeberg og fortsætter: 

- 2020 har samtidig også været et udfordrende og hektisk år som følge af coronapandemien. Der har i perioder hersket stor usikkerhed omkring råvare- og logistiksituationen, og det har været udfordrende at holde samtlige fabrikker kørende. Derfor har både bestyrelse og ledelse været tætte på driften, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores knap 1.500 medarbejdere for en forbilledlig indsats. Jeg er meget bevidst om, at det har krævet en helt ekstraordinær fleksibilitet at få enderne til at nå sammen og samtidig at passe på hinanden. Det er jeg taknemmelig for, og jeg mener, at vi har en lang række positive erfaringer, vi kan bære med videre fra 2020.

Cembrit-koncernen producerer i dag sine produkter på fem effektive fabriksanlæg i henholdsvis Finland, Ungarn, Polen og Tjekkiet og har igen i 2020 haft et højt investeringsniveau på 64 millioner kroner. Investeringerne sker fortrinsvis inden for bæredygtighedsfremmende initiativer, hvor Cembrit er langt fremme inden for blandt andet reduktion af energiforbrug, spild m.v. Alene fra 2019 til 2020 er CO2-udledningen pr. produceret ton reduceret med 11 procent, mens spildevand er reduceret med 22 procent. 

Et andet fokusområde er transportområdet, hvor Cembrit i stigende grad benytter tog frem for lastbiler. I dag foregår langt størstedelen af transporten af Cembrits produkter på tværs af Europa således via jernbane, og i Danmark løber jernbanesporene direkte ind på det højeffektive lager i Vojens: 

- Byggeriet er en af de største CO2-udledere, og derfor føler vi hos Cembrit et særligt ansvar for at arbejde med bæredygtighed. Det er et omfattende og komplekst arbejde, og derfor har vi i de seneste år haft en dedikeret sustainability-afdeling, som blandt andet arbejder med at kortlægge produktionen og produkternes livscyklus. Det giver os et godt udgangspunkt for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling, men det er stadig en lang rejse foran os, fortsætter Jørn Mørkeberg. 

Cembrit har også et stigende fokus på produktudvikling. Fibercement rummer potentiale til en lang række nye anvendelsesmuligheder, og ambitionen er både at tage markedsandele fra andre tag- og facadeprodukter samt fra de fibercementbaserede konkurrenter. Her vil Cembrit være de bedste på kundeservice, produktkvalitet og produktudvikling, og ikke mindst i indeværende år vil både nye produkter og koncepter blive introduceret til markedet. Samtidig arbejder Cembrit med at få en tættere kontakt til arkitekter, ingeniører og udførende.  

Jørn Mørkeberg og den øvrige ledelse ser således positivt på fremtiden trods en fortsat relativ lav sigtbarhed i 2021: 

- Både byggeriet generelt og Cembrit specifikt er inde i en positiv udvikling, og vi har en forventning om at kunne konsolidere os yderligere i 2021. Første kvartal er forløbet bedre end forventet, og vi forventer både vækst på top- og bundlinje i 2021 sammenlignet med 2020, slutter han. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: